Vyhledej
Taneční skupina Angeles Dance Group > Služby občanům > Lékaři

Jak dlouho se čeká v našem kraji na operaci? Nejkratší lhůty má Dvůr Králové

Redakce, / 10.05.2024, Dvůr Králové nad Labem
Přinášíme zajímavou tabulku čekacích lhůt na operativu v Královéhradeckém kraji.

FOTOGALERIE - Jak dlouho se čeká v našem kraji na operaci? Nejkratší lhůty má Dvůr Králové

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje zmapoval aktuální čekací doby na plánované výkony ve svých nemocnicích.

Cílem je nabídnout pacientům s danou diagnózou možnost výběru zdravotnického zařízení na základě délky čekací doby. Pacienti mohou některé nejčastější operace podstoupit v nemocnicích
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje již během několika týdnů a zkrátit si tak jinde dlouhé čekání na operaci. Termín si pak mohou pacienti následně domluvit ve zvolené nemocnici.

Jedny z nejkratších lhůt jsou v nedávno zprovozněných nových operačních sálech královédvorského městské nemocnice
"Termín na nejčastěji prováděné operační výkony, jako je operace žlučníku, jakékoli kýly, konečníku či varixů dolních končetin jsme schopni dát v horizontu 2-3 týdnů, v případě značných obtíží i dříve. U
relativně zdravých pacientů, po dohodě s indikujícím chirurgem, je možné nastoupit do nemocnice až v den operace. Byť se jedná o operace tzv. relativně častých diagnóz, nedoporučuji kýlu či obtíže se žlučníkem podcenit a operační řešení odsouvat, případné komplikace mohou mít až dramatický průběh s vážnými následky,“ říká MUDr. Pavel Křenovský, primář chirurgického oddělení Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem.

V Oblastní nemocnici Náchod: „V rámci chirurgické operativy nemáme žádnou formální čekací dobu. Našim pacientům se vždy snažíme s termínem operace vyjít maximálně vstříc,“ popisuje primář náchodské chirurgie MUDr. Jaroslav Vokůrka.
Možnost absolvovat plánovaný operační výkon v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové může být zajímavou alternativou i pro nemocné ze vzdálenějších míst
také proto, že jsou všechny naše nemocnice dobře dopravně dostupné. Samozřejmě vždy bude záležet na výsledcích předoperačních vyšetření pacienta a reálných možnostech dané nemocnice,
které se mohou v průběhu času měnit.

Přiložená tabulka výkonů prováděných v jednotlivých nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého uvádí přibližnou dobu čekání na daný zákrok. 
Čekací lhůty operativy v KHK
Zdroj: Zdravotnický holding KHK

 
Vaše komentáře

Přečteno 3750x