Vyhledej
Taneční skupina Angeles Dance Group > Služby občanům > Politika

Nejčastější otázky na Petra Pavla před volbou prezidenta České republiky

Redakce / 21.01.2023
Je mnoho otázek, které se často opakují na veřejných setkáních nebo v rozhovorech s Petrem Pavlem. Tady je výběr těch nejčastějších.

FOTOGALERIE - Nejčastější otázky na Petra Pavla

Jste pro setrvání ČR v NATO a EU?

Ano. Být součástí společenství demokratických zemí a jejich institucí nám přináší bezpečí a stabilitu. Nemáme žádnou lepší alternativu. Měli bychom využít veškeré možnosti, které nám členství poskytuje, a pokusit se změnit, co se nám nelíbí. Česko je svrchovaný stát a plnohodnotný člen, nemůže tedy tiše sedět, přikyvovat a potom nadávat na výsledek. Musíme být aktivnější a zároveň konstruktivní.

Podporujete zavedení embarga na dovoz ruské ropy?

Ano, protože ruský rozpočet závisí na exportu nerostných surovin, především ropy a plynu. A pokud se Rusko chová agresivně, vede agresivní války proti jiným zemím, aktuálně mám na mysli Ukrajinu a Gruzii, tak není správné, abychom mu svými platbami na tyto války přispívali.

Podporujete posílání zbraní na Ukrajinu?

Ano. Ukrajina je suverénní země s demokraticky zvolenou vládou. Přerušení dodávek zbraní by znamenalo, že její armáda utrpí větší ztráty a Ukrajina jako samostatná země nakonec přestane existovat. To rozhodně není naším zájmem a jde o riziko do budoucna. Proto musíme Ukrajinu podporovat, aby svou nezávislost uhájila.

Podpořil byste vstup Ukrajiny do EU?

Ano. Ukrajina samozřejmě nejdřív musí splnit všechny podmínky pro získání členství, například pokročit v boji s korupcí. Věřím ale, že má nárok na stejnou šanci, jakou jsme v minulosti dostali my. Problémy měly všechny země, které se v 90. letech s Českem ucházely o členství. Právě to byla motivace je řešit.

Měly by se Česko a EU aktivně zapojovat do poválečné obnovy Ukrajiny?

Ano. Poválečná obnova pomůže Ukrajině a také přinese výhody pro země, které se na ní budou podílet. Bude to znamenat obchodní příležitosti, rozšiřování vztahů, přibližování Ukrajiny evropským standardům. Tímto rozvojem můžeme také přispět k rychlejšímu naplnění kritérií pro vstup Ukrajiny do EU.

Podpořil byste vznik americké základny na území ČR?

V tuto chvíli ne, protože k otevírání jakékoli základny nevidím konkrétní důvody. Kdyby se bezpečnostní situace zhoršila, pak by bylo na místě o tom uvažovat. A připravit analýzu, která by takový krok přesvědčivě zdůvodnila. Nebylo by to ale jen o našem rozhodnutí, museli bychom nejdříve podat žádost a poté vyjednat shodu se spojenci.

Jste pro zvýšení výdajů na obranu na 2 % HDP?

Ano, ale nemůžeme se soustředit jen na číslo 2 % HDP. To číslo je jen vodítko. Cílem není utratit peníze, ale mít armádu, která bude dostatečně moderní a schopná, aby splnila úkoly, které od ní očekáváme. Je sice důležité tento závazek naplnit, ale ještě důležitější je naplnit jeho věcný obsah.

Jaký je Váš postoj k Visegrádské čtyřce (uskupení Polska, Česka, Slovenska a Maďarska)?

V4 byla založena s cílem dosáhnout společného postupu středoevropských zemí na cestě do západoevropských struktur. Naplněním tohoto cíle nastalo pro skupinu období hledání nové identity a obsahu. Regionální uskupení v rámci EU dávají smysl, pokud se jejich členové dokážou dlouhodobě shodnout v zásadních principech řešení soudobých problémů. Rozdíly mezi zeměmi V4 v řadě důležitých otázek, jako je postoj k Rusku, Číně, fungování EU, ale i přístup k řešení vnitropolitických problémů, jsou dnes natolik zásadní, že lze jen velmi těžko mluvit o společném základu a zájmu. Uskupení V4 tak ztrácí na důvěryhodnosti a významu. Pokud se nám nepodaří obnovit silný společný jmenovatel, bude V4 pouze formální, bezobsažnou skořápkou.

Jaký je Váš postoj k migraci?

Ve vztahu k migraci se musíme zachovat správně, ale i solidárně. Správné je nekompromisně chránit svou zemi a rozhodně nepodceňovat hrozbu nelegální migrace. To by byla chyba. Na druhou stranu jsme ale relativně bohatou a demokratickou společností, je proto důležité být solidární. Pomáhat lidem, kteří se za našimi hranicemi dostali do potíží, například kvůli válce. Naše pomoc je ale musí motivovat, ne demotivovat. Musí je vést k tomu, aby naší společnosti začali aktivně přispívat, ne ji využívat. Proto je třeba nastavit jasná pravidla a dohlížet na jejich dodržování. Jen tak zabráníme, aby populističtí politici situace zneužívali k rozdělování společnosti kvůli získání politických bodů.

Mělo by se Česko snažit o přijetí eura?

Jako občan jsem pro. Ale neměli bychom se přitom nechat strhnout nějakou emocí, ať přehnaně pozitivní, nebo přehnaně negativní. Vláda musí situaci racionálně vyhodnotit. Stanovit parametry, kdy to pro nás bude výhodné jak ekonomicky, tak i politicky, a po jejich naplnění ten krok prostě udělat.

Jaký je Váš postoj k víře?

Nejsem věřící a nebyli ani moji rodiče. Naopak obě moje babičky byly hluboce věřící, pravidelně chodily do kostela a žily podle Desatera. Trávil jsem u nich každé prázdniny a do kostela je často doprovázel. Ve věku 2 let mě také nechaly pokřtít. To hlavní, co jsem si od nich ve vztahu k víře odnesl do života, je tolerance k lidem jiného názoru nebo víry, pokud nezastávají extrémní pozice a mají alespoň základní dobrou vůli k vzájemnému porozumění.

Jste pro uzákonění homosexuálních sňatků?

Ano, protože uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva. Není důvod omezovat něčí práva na základě sexuální orientace. Věřím také, že jsme tolerantní společnost. Přijímáme, že mezi námi lidé s homosexuální orientací žijí. Pokud chtějí žít společně a být i z pohledu práva uznáni za partnery, měli by také mít možnost své osobní vztahy formalizovat.

Podpořil byste adopce dětí homosexuálními páry?

Ano, protože by měl být rozhodující zájem dítěte. Když si dám na misky vah kvalitu života dítěte bez rodiny v dětském domově a kvalitu života dítěte ve stabilním prostředí s milujícími rodiči, tak pro mě nehraje roli, jakého jsou pohlaví.

Byl byste pro omezení potratů, jako například v Polsku?

Ne, možnost potratu vnímám jako právo ženy rozhodovat o vlastním těle. Je důležité ji mít v situacích jako znásilnění či nemoc. Absolutní zákaz potratů bych považoval za diskriminaci. Ale toto právo by nemělo být zneužíváno jako snaha vyhnout se odpovědnosti, když k potratu není závažný důvod.

Byl byste pro zavedení eutanázie?

Ano. Stejně jako bych každému rád dopřál právo na důstojný život, tak myslím, že by každý měl mít právo na důstojný odchod. Alespoň já bych ho rád měl. Jsou případy, kdy člověk trpí, nemá vůli jít dál, ale my uměle prodlužujeme jeho utrpení. V některých zemích, například ve Švýcarsku, už toto právo existuje. Myslím, že bychom ho lidem neměli odpírat.

Budete jako prezident udělovat milosti či vyhlásíte amnestii?

V plošné amnestii opravdu nevidím žádný smysl. Pokud jde o individuální milosti z humanitárních či výjimečných důvodů, když například dojde k justičnímu omylu, tak to vnímám jako opodstatněné, ale rozhodně ne jako nástroj, který staví prezidenta nad soudy.

Podpořil byste zavedení trestu smrti?

Ne. Jako společnost zastáváme princip, že brát někomu život je nepřijatelné, a tak bychom jej měli uplatňovat i v případě trestů. Spíše bych se tedy zasazoval o to, aby právo bylo přísnější k lidem, kteří se závažných trestných činů dopouštějí opakovaně.

Jste pro legalizaci marihuany?

Nepodporuji model klasické prohibice, ale dostupnost marihuany musí být přísně kontrolována a podmíněna jasnými a vymahatelnými pravidly. Aby byla marihuana dostupná zcela volně a neomezeně, bych nepodporoval, protože se pro některé může stát předstupněm k tvrdším drogám.

Byl byste pro zavedení čtyřdenního pracovního týdne?

V tuto chvíli ne. Je důležité vnímat, co si ekonomika státu může dovolit. Pokud bychom byli na takové úrovni efektivity práce, že za čtyři dny vytvoříme dostatečné zdroje pro fungování státu, tak o tom můžeme uvažovat. Když ale vidím, kolik miliard stojí den výpadku, nezdá se mi, že tam už jsme.

Jste pro ukončení těžby uhlí do roku 2033, jak se zavázala vláda?

Ano, ale za předpokladu, že i bez uhlí pokryjeme nároky průmyslu a domácností. Kvůli válce na Ukrajině vznikla potřeba urychleného odklonu od ruských energetických zdrojů, protože kvůli energetické závislosti jsme zranitelní. Než budu mluvit o konkrétním termínu, chtěl bych vidět konkrétní propočty dopadů.

Mělo by se Česko zavázat ke Green Dealu?

To je zbytečná debata, zavázaní už jsme. Pokud se nám něco nelíbilo, měla vláda jednat, když byl prostor. Green Deal je realita, před kterou neutečeme. I když je válka a jsme v problémech, dramatická situace ohledně kvality životního prostředí tím nezmizela. Měli bychom ale přehodnotit cestu, jak se ke stanoveným cílům dostat. Hlavní myšlenkou Green Dealu je odstoupení od fosilních paliv. S ohledem na bezpečnostní situaci se v tuto chvíli musíme soustředit hlavně na odstoupení od ruských fosilních paliv a využít k tomu všech dostupných cest, a až bude situace stabilní, bavit se dál o zelenějších řešeních.

Měli by mít studenti a senioři jízdné zdarma jako na Slovensku?

Obecně jsem proti plošným opatřením, podpora státu má být cílená. Tento krok vidím jako populistický, obzvlášť za současné situace, kdy rostou požadavky na státní rozpočet. Je to lákadlo pro skupinu obyvatel, z nichž ne všichni tuto pomoc potřebují. Podporuji odstupňovaný systém slevy na jízdném.

Byl byste pro zvýšení koncesionářských poplatků?

Když chceme kvalitní TV a rozhlas, které žijí z koncesionářských poplatků, měly by s jejich rozvojem růst i koncesionářské poplatky. Jestli jsou stále na úrovni 90. let, tak to neodpovídá růstu cen. Ale zvýšení se musí odvíjet od jasné analýzy, která veřejnosti transparentně zdůvodní, proč jde o nutný krok.

Jste připraven zveřejnit zprávu o svém zdravotním stavu?

Ano, jsem připraven zveřejnit zprávu z celkového vyšetření, které chci absolvovat i sám kvůli sobě v ÚVN.

Jmenoval byste vládu na návrh premiéra bez výhrad?

Ústava říká, že prezident jmenuje vládu. Výhrady mít může, není to pasivní hráč. Já bych je neveřejně projednal s designovaným premiérem a vyjasnil nesrovnalosti. Pokud by ale na některých kandidátech trval i navzdory mým výhradám, vládu bych jmenoval, protože vláda je odpovědností premiéra.

Co považujete za důležitá témata v sociální oblasti?

V těchto těžkých časech je udržení sociální soudržnosti základem naší bezpečnosti a odolnosti. Vláda by měla pomáhat rychle, přesně cílit na ty, kteří podporu potřebují nejvíce, a srozumitelně o svých krocích komunikovat. Při zajištění dostatečných prostředků na sociální politiku a pro snížení rozpočtového schodku, bude potřeba zvážit změny na výdajové i příjmové straně rozpočtu, případně zvážit komplexní daňovou reformu, která rozloží zátěž spravedlivě. Ti, kteří si to mohou dovolit, by se na solidaritě měli podílet více než ti s nižšími příjmy. Již dlouho nám chybí udržitelný důchodový systém. Vláda by měla urychleně přijít s reformou, která zajistí důstojné důchody pro naše seniory. Nejsem pro vznik různých úrovní zdravotní péče, kvalitní péče by měla být dostupná všem. Vedle těchto témat však nesmí zapadnout ani otázka rovnoprávnosti a velký zájem bych chtěl také věnovat podpoře mladých lidí.

Jak by měl stát řešit současnou ekonomickou krizi a zvyšování cen?

Řešení musí vycházet z odborného hodnocení, být podloženo argumenty expertů jak na ekonomiku, energetiku, tak na sociální politiku. A tyto návrhy pak musí všichni relevantní aktéři jedním hlasem komunikovat veřejnosti, zdůrazňovat princip solidarity a pamatovat na ty, které krize postihla nejvíc.

V kolika letech by měli lidé odcházet do důchodu?

To záleží na mnoha faktorech a liší se podle odvětví. Nemyslím si, že existuje univerzální číslo. Pravidla pro odchod do důchodu by měla umožnit lidem pracovat i v pozdějším věku, pokud chtějí a mohou, a lidem v náročných odvětvích umožnit důchod ve věku, kdy už nemohou práci plnohodnotně vykonávat.

Jaký je Váš názor na postavení žen v české společnosti? Mělo by se něco změnit?

Určitě, například z hlediska rozdílů mezi platy žen a mužů pořád patříme k nejhorším zemím v EU. Když se budeme bavit o rovnoprávném postavení na trhu práce, tak to je nejen o rovných příležitostech, ale i o rovném hodnocení, a tady máme co zlepšovat.

V čem budete jiný než stávající prezident?

Ve všem. 😊

Jaký bude přínos Vaší osoby v roli prezidenta?

V čele státu bude stát nezávislý člověk, který se nenechá ovlivňovat stranickou politikou. Naopak bude politiku moderovat k dosažení společného cíle. Bude prosazovat, aby pravidla platila pro všechny stejně, rozhodovat podle toho, co je nejlepší pro naši zemi a občany, ne podle osobního prospěchu.

Měly by se pravomoci prezidenta posílit, nebo naopak?

Já je považuji za dostatečné.

Co dělá ČR českou a na co bychom měli být hrdí?

Naše historie, kultura a smysl pro humor. Když o Česku mluvím v zahraničí, jsem hrdý na to, že máme spoustu šikovných lidí, kteří na poměr velikosti naší země a počtu obyvatel dokázali ve světě udělat velké jméno a získat si respekt.

Co byste vzkázal voličům?

Aby se nenechali zmást jednoduchými hesly. Jednoduchá hesla k řešení většinou nevedou.


Související články
Priority Petra Pavla pro úřad Prezidenta České republiky
Reakce Petra Pavla na nehorázné lži Andreje Babiše
Vaše komentáře

Přečteno 228x